Seimas patvirtino Bendrojo pagalbos centro įstatymo pakeitimus

2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas, 85 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir trims susilaikius, priėmė Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymą.

Patvirtinti Bendrojo pagalbos centro (BPC) įstatymo pakeitimai leis užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuoto BPC ir skubiosios pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmo įgyvendinimą.

Įstatymu nustatyta, kad:

  • BPC atsako į skambučius numeriu 112, priima pagalbos prašymus, parengia pranešimus apie pagalbos poreikį ir perduoda juos reikiamoms pagalbos tarnyboms;
  • pagalbos tarnybos pačios atlieka operatyvųjį pajėgų valdymą ir yra atsakingos už tinkamą reagavimo į įvykius organizavimą;
  • nuo 2021 m. sausio 1 d. BPC ir pagalbos tarnybos tarpusavio sąveikai užtikrinti naudos vieną bendrą informacinę sistemą ir Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninį mobilųjį radijo ryšio tinklą.

 

Remiantis įstatymu, policijos ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų kompetencijos pagalbos prašymų priėmimo, įvertinimo ir pranešimų perdavimo tvarką nustato atitinkamos pagalbos tarnybos centrinė įstaiga ir BPC, greitosios medicinos pagalbos tarnybos – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, aplinkos apsaugos pajėgų – Lietuvos Respublikos aplinkos ministras arba jo įgaliota įstaiga ir BPC.

Minėtu įstatymu taip pat tikslinamos kai kurios sąvokos, BPC pareigūno teisės ir pareigos.

Siekiant, kad visuomenei taptų aiškesnė numerio 112 paskirtis, keičiamas telefono numerio 112 pavadinimas – įsigaliojus įstatymui, jis bus vadinamas skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Skubiosios pagalbos tarnybomis įvardijamos policija, priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, greitosios medicinos pagalbos tarnyba ir aplinkos apsaugos pajėgos.

Įstatymu įtvirtinta ir BPC pareigūno teisė nutraukti pokalbį, kai gautas prašymas yra nesusijęs su skubiosios pagalbos tarnybų kompetencija.

Šie BPC įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. liepos 1 d.

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos