Pateiktas derinimui Vyriausybės nutarimo projektas dėl pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių

2019 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pateikė derinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl skubiosios pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo terminų nustatymo ir skambučių greitosios medicinos pagalbos tarnybos trumpaisiais telefono numeriais administravimo perdavimo“ projektą.

Projektas parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymu pakeistas Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, kad skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112 yra bendras telefono ryšio numeris, skirtas pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialiosioms ar nematerialiosioms vertybėms ir pagalbos tarnyboms iškviesti (išsikviesti).

Projektu siekiama nustatyti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, policijos ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo ir skambučių administravimo GMP tarnybos trumpaisiais numeriais 03, 033, 103 funkcijos perdavimo Bendrajam pagalbos centrui (BPC) terminus.

Priėmus projektą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą grafiką atitinkamose šalies teritorijose etapais nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. BPC perims pagalbos skambučius šiuo metu naudojamais GMP trumpaisiais pagalbos numeriais.

Siūloma skubios medicinos pagalbos išsikvietimo paslaugas ir medicininių konsultacijų paslaugas GMP dispečerinėse atskirti ir konsultacijoms, kai nėra poreikio atvykti į įvykio vietą, įvesti naują visą parą veikiantį budinčiosios medicinos pagalbos telefono ryšio numerį.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. BPC administruos visus skambučius pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais ir gaunamus pagalbos prašymus perduos pagalbos tarnyboms (policijai, aplinkos apsaugos, GMP, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms).

Pereinamasis laikotarpis baigsis 2021 m. spalio 1 d. Nuo 2021 m. spalio 1 d. visiems pagalbos prašymams Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112. Paskambinus senaisiais numeriais 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 033 ir 103 automatiniu balso įrašu bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Nuo 2022 m. balandžio mėn. minėti numeriai bus nebenaudojami telefono ryšio tinkluose.

Vienas numeris 112, kuriuo galima išsikviesti policiją, GMP ir priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, veikia visose Europos Sąjungos šalyse. 8 Europos Sąjungos šalyse (Danijoje, Estijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Švedijoje) nėra jokių kitų nacionalinių skubios pagalbos iškvietimo telefono numerių išskyrus 112, Bulgarijoje kitais trumpaisiais numeriais gaunami skambučiai peradresuojami į numerį 112, o Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje greta numerio 112 tokiu pačiu principu veikia nacionalinis numeris 999.

 

Siūlomas pagalbos tarnybų trumpųjų numerių perėmimo ir naudojimo grafikas:Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos