Europos Parlamento komitetas žengė svarbų žingsnį gerinant telefono numerio 112 veikimą Europoje

2017 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas pritarė svarbiam teisės aktui – Europos elektroninių ryšių kodeksui (angl. European Electronic Communications Code), leisiančiam pagerinti telefono numerio 112 paslaugų kokybę Europoje.

Be kitų dalykų, IMCO komitetas balsavo už:

 • Telefonų vietos nustatymo techninių galimybių panaudojimą nustatant skambinančiojo vietą, t. y. vietos nusistatymą telefone skambinant numeriu 112 ir vietos nustatymo informacijos išsiuntimą pagalbos centrams, kad jie galėtų greičiau ir tiksliau reaguoti (Lietuvoje tokia vietos nustatymo funkcija nuo 2016 m. lapkričio 2 d. jau yra naudojama telefonuose su Android operacine sistema);
   
 • Telefonų tinklų operatorių infrastruktūros panaudojimą perspėjimų apie grėsmes siuntimą gyventojams (angl. Reverse-112);
   
 • Tarptautinės 112 skubios pagalbos centrų duomenų bazės, apimančios skubių pagalbos tarnybų ilguosius numerius, sukūrimą siekiant paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą reaguojant į pagalbos prašymą kitoje šalyje;
   
 • Tiesioginę prieigą (be papildomų kodų) prie numerio 112, įskaitant vidinius įmonių (pvz., viešbučių) tinklus;
   
 • Numerio 112 prieinamumą žmonėms su negalia, t. y. geresnių priemonių sukūrimą klausos negalią turintiems asmenims susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis.


Šis balsavimas kol kas vyko parlamentiniame IMCO komitete. Tikimasi, kad ir likęs Europos Parlamentas dar šių metų rudenį turėtų pritarti pasiūlytam dokumentui. Po to, kai Europos Parlamentas balsuos dėl teisės akto priėmimo, prasidės oficialios derybos su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, kad naujos nuostatos būtų įgyvendintos iki 2020 m.

Pasiūlyta direktyva turėtų pakeisti 2009 m. priimtą Universaliųjų paslaugų direktyvą – pagrindinį Europos Sąjungos teisės aktą dėl Europos skubios pagalbos telefono numerio 112 veikimo.

 

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos