ES parama

file_374

112 skubi pagalba – moderniomis technologijomis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Bendrasis pagalbos centras tęsia ES Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių aprūpinimas specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus pajėgų valdymo technine ir programine įranga“ (toliau – Projektas) vykdymą. Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-007.

Pagrindinis Projekto tikslas – naudojant modernias informacines ir ryšių technologijas išplėsti Bendrojo pagalbos centro veiklą visoje Lietuvos teritorijoje, taip pat užtikrinti „eCall“ – automobilio pagalbos iškvietos sistemos signalo priėmimą ir iškodavimą. Projektas yra įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“. Projekto, kurio bendra vertė – 22 117 503,58 Lt, įgyvendinimas yra finansuojamas ES fondų ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto pareiškėjas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, partneris – Bendrasis pagalbos centras.

Įgyvendinant projekto veiklas, moderni pagalbos skambučių ir operatyvaus pagalbos tarnybų pajėgų valdymo informacinė sistema buvo įdiegta Bendrojo pagalbos centro regioniniame padalinyje Klaipėdoje, kuris pradėjo veiklą 2011 m. vasario 18 d. Nuo 2013 m. rugsėjo 26 d. nauja informacinė sistema pradėta naudoti ir Bendrojo pagalbos centro padalinyje Vilniuje. Iki tol Bendrasis pagalbos centras atsakydavo į pagalbos skambučius numeriu 112 ir kitais pagalbos telefono numeriais ir reaguodavo į pagalbos prašymus Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje. Tam tikslui buvo naudojama 2002 m. įsigyta techninė, programinė ir ryšių įranga, kurios pajėgumų nepakako užtikrinti Bendrojo pagalbos centro funkcijų vykdymą visoje Lietuvos teritorijoje.

Įgyvendinus projektą Bendrasis pagalbos centras galės vykdyti veiklą ne tik Vilniaus mieste ir rajone, bet visoje Lietuvos teritorijoje. Bus atnaujinta jau daugiau kaip 9 metus naudojama programinė įranga bei išplėstas jos funkcionalumas. Atsakymas į pagalbos skambučius, skambinančiųjų vietos nustatymas, reagavimas į pagalbos prašymus visoje Lietuvoje taps efektyvesnis. Dviejų centrų modelis leis užtikrinti duomenų bazių sinchronizavimą tarp Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių, todėl Bendrojo pagalbos centro veikla nenutrūks gedimo viename iš regioninių padalinių atveju.

Projekto veiklų pabaiga – 2015 m. liepos mėnuo.

Daugiau informacijos: www.112.lt, www.esparama.lt.

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-05-23

Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos