Darbinis susitikimas Informatikos ir ryšių departamente

2018 m. lapkričio 14 d. Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (IRD) vyko darbinis susitikimas, kuriame dalyvavo IRD, Bendrojo pagalbos centro (BPC), Vilniaus, Kauno ir Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stočių ir firmos „Motorola Solutions“ atstovai. Susitikime buvo svarstytas Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio, kurį administruoja IRD, funkcionalumas ir galimybės patenkinti greitosios medicinos pagalbos stočių poreikius.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame svarstyti Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekte numatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. BPC, policija, priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba komunikacijai ir operatyviajam pajėgų valdymui naudos bendrą skaitmeninį mobilųjį radijo ryšio tinklą.

2019 m. numatyti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo atnaujinimo darbai, kurie turėtų užtikrinti, kad greitosios medicinos pagalbos stotims bus suteikti visi reikiami funkcionalumai, kuriuos jos turi dabar, naudodamosis privačiu tinklu, pvz., bus užtikrintas radijo grupių apjungimas, abipusiai duomenų mainai su greitosios medicinos pagalbos brigadų naudojama mobiliąja pajėgų valdymo panele ir kt.

Kol bus atlikti techniniai pasirengimo darbai, įsigyti ir įdiegti radijo ryšio terminalai, greitosios medicinos pagalbos stotys ir toliau naudosis dabartiniu radijo ryšiu.

2021 m. visoms skubios pagalbos tarnyboms perėjus prie naudojimosi vienu radijo ryšio tinklu, turėtų pagreitėti reagavimas į pagalbos prašymus, pagerėti veiksmų koordinavimas tarp atskirų pagalbos tarnybų, būtų efektyviau naudojamos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos