Darbinis susitikimas dėl trumpųjų greitosios medicinos pagalbos numerių naudojimo

2019 m. spalio 10 d. Bendrajame pagalbos centre (BPC) vyko susitikimas dėl pasirengimo perduoti BPC skambučių administravimą trumpaisiais numeriais 03, 033 ir 103. Jame dalyvavo BPC, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, taip pat Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stočių atstovai.

Susitikimo metu daugiausia diskutuota apie naujo budinčiosios medicinos pagalbos telefono ryšio numerio, kuriuo būtų teikiamos konsultacijos gyventojams, kai nėra poreikio greitosios medicinos pagalbos tarnybai atvykti į įvykio vietą, įsteigimą. Greitosios medicinos pagalbos stočių atstovai supažindino su esama situacija, pristatė esamą konsultavimo praktiką, supažindino su esminiais teisinės bazės trūkumais ir išsakė pageidavimus dėl konsultacijoms skirto ryšio numerio. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovai supažindino su telefono ryšio numerio skyrimo tvarka, finansavimo kaštais ir kitais svarbiais šio klausimo aspektais. Prieita prie išvados, kad medicininių konsultacijų numeris turėtų būti įteisintas greitosios medicinos pagalbos įstatymu, už kurio parengimą atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Kitas iš anksto numatytos dienotvarkės klausimas buvo pasirengimas trumpųjų numerių 033, 03, 103 skambučių srautų nukreipimui iš greitosios medicinos pagalbos dispečerinių į BPC. BPC viršininkas Audrius Čiuplys priminė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatas dėl skubiosios pagalbos tarnybų (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos) senų trumpųjų telefono ryšio numerių 01, 02, 03, 101, 011, 102, 022, 103, 033 naudojimo terminų, supažindino su ketinimais perimti numerių 03, 103, 033 skambučių srautus ne atskirais Lietuvos rajonais, bet greitosios medicinos pagalbos stočių dispečerinių aptarnaujamomis teritorijomis. Atsižvelgiant į tai, kad patogiausia perimti skambučių srautą naudojantis ta pačia informacine sistema, buvo pristatytas BPC siūlymas pradėti skambučių srauto perėmimą 2020 m. nuo Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties aptarnaujamos teritorijos ir užbaigti 2021 m. perimant Kauno ir Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties aptarnaujamas teritorijas.

Baigiantis susitikimui, jo dalyviai sutarė ir toliau keistis informacija bei koordinuoti savo veiksmus, kad būtų įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės politika dėl BPC ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos užtikrinimo.

 

               

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos