Pirkimai 2017 metais

Bendrasis pagalbos centras skelbia 112 programėlės ir jos sąsajos su BPCIS techninę specifikaciją. Ši specifikacija paskelbta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsiliepimų teikimo terminas iki 2017-05-30 10 val.

Specifikacija_1

 

 

 

2017 METAIS SUDARYTOS SUTARTYS

 

Pirkimo objektas

Pirkimo tikslas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties sudarymo data

Tiekėjo pavadinimas

Įprastinio trans-porto priemonių valdytojų civili-nės atsakomybės privalomojo drau-dimo paslaugų pirkimas 2017 metais

Transporto prie-monių valdytojų civilinės atsako-mybės privalo-masis draudimas

 

38,00 

2017-01-06

 

AB „Lietuvos draudimas“

Transporto priem-onių draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsiti-kimų (KASKO) paslaugų pirkimas

Transporto prie-monių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (KASKO)

58,05 

2017-01-06

 

AB „Lietuvos draudimas“

 

2017 M. PLANUOJAMI PIRKIMAI

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

Medikamentai

Prekės

Mažos vertės pirkimai

200,00

33600000-6

 

I ir II ketvirčiai

2

Automobilio priežiūros ir remonto paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

600,00

50100000-6

Iki 2016-12-31

3

Personalo mokymo paslaugos

 

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

1.000,00

79632000-3

 

Iki 2016-12-31

4

Spausdintuvų kasečių pildymas

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

800,00

30237310-5

 

Iki 2016-12-31

5

Kanceliarinės prekės (tame tarpe ir popierius)

Prekės

Mažos vertės pirkimai

2.500,00

301 (grupė)

Iki 2016-12-31

6

Buitinės prekės (apšvietimo įrenginiai, elektros lempos, buitiniai prietaisai)

Prekės

Mažos vertės pirkimai

1.300,00

31500000-1, 31531000-7,   39700000-9,  39717100-2

 

Iki 2016-12-31

7

Ilgalaikio turto remontas

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

1000,00

50312000-5, 50850000-8,

Iki 2016-12-31

8

Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

700,00

50532300-6,

I ketvirtis

9

Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

600,00

50730000-1

Iki 2016-12-31

10

Žuvų maistas

Prekės

Mažos vertės pirkimas

300,00

15711000-5

Iki 2014-12-31

11

Kompiuterių reikmenys

Prekės

Mažos vertės pirkimai

600,00

302 (grupė)

Iki 2014-12-31

12

Baldai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

300,00

39100000-3

 

I ketvirtis

13

Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

1.600,00

31154000-0

Iki 2016-12-31

14

Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinių akumuliatoriai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

1.000,00

31422000-0

Iki 2016-12-31

15

Fotoaparato Nikon priedai: kortelė, dėklas, filtras

Prekės

Mažos vertės pirkimas

70,00

30160000-8, 18923100-6,

38623000-8

Iki 2016-12-31

16

Akumuliatorių kroviklis

Prekės

Mažos vertės pirkimas

50,00

31681500-8

 

I ketvirtis

17

Kopėčios (pasiekti iki 6 m. aukščio lubas)

Prekės

Mažos vertės pirkimas

180,00

44423200-3

 

Iki 2016-12-31

18

Ausinės

Prekės

Mažos vertės pirkimas

600,00

32342100-3

 

Iki 2016-12-31

19

Lazerinis spausdintuvas

Prekės

Mažos vertės pirkimas

200,00

30232110-8

 

Iki 2016-12-31

20

Televizorių laikikliai ir laidai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

200,00

30195800-0, 31611000-2

 

I ketvirtis

21

Dokumentų skeneris

Prekės

Mažos vertės pirkimas

500,00

30121430-6

 

I, II ketvirtčiai

22

Mikrobangų krosnelė

Prekės

Mažos vertės pirkimas

80,00

30121430-6

 

I, II ketvirtčiai

23

Oro šildytuvai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

300,00

39721310-8

 

I ketvirtis

24

Pašto ir kurjerių paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

700,00

64100000-7

I ketvirtis

 

PLANO PATIKSLINIMAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

112 programėlės ir jos sąsajos su BPCIS sukūrimas

Prekės

Atviras konkursas

250.000,00

48000000-8

I etapas iki 2017-12-01, II etapas iki 2018-12-01

2

Programėlės mobiliesiems įrenginiams su „Android“ OS, skirta perduoti duomenis į/iš BPCIS iš/į priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų mobiliuosius įrenginius sukūrimas.

Prekės

Atviras konkursas

230.000,00

48000000-8

I etapas iki 2017-12-01, II etapas iki 2018-12-01

3

BPC operatorių ir dispečerių kompiuterizuotų darbo vietų įsigijimas

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

75.000,00

30200000-1

Iki 2017-12-01

4

Lietuvos teminių objektų duomenų bazės įsigijimas

Prekės

Mažos vertės pirkimai

5.000,00

48611000-4

Iki 2017-12-01

 

PLANO PATIKSLINIMAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

„eCall“ modemo (dekoderio) aparatinės programinės įrangos pirkimas

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

60.000,00

48900000-7

Iki 2018-03-01

2

BPC operatorių ir dispečerių kompiuterizuotų darbo vietų įsigijimas

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

160.000,00

30200000-1

Iki 2017-12-01

3

Lietuvos teminių objektų duomenų bazės įsigijimas

Prekės

Mažos vertės pirkimai

10.000,00

48611000-4

Iki 2017-12-01

 

 

2017 m. mažos vertės pirkimai


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-10-11

Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos