Pirkimai 2016 metais

Bendrasis pagalbos centras skelbia Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 176699). Pirkimas vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Bendrasis pagalbos centras skelbia Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos Vietos nustatymo duomenų priėmimo sąsajos pirkimą (pirkimo Nr. 176675). Pirkimas vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Bendrasis pagalbos centras skelbia Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos serverinės techninės įrangos pirkimą (pirkimo Nr. 177069). Pirkimas vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

 

Bendrasis pagalbos centras skelbia Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos Gelbėjimo pajėgų apskaitos modulio pirkimą (pirkimo Nr. 180045). Pirkimas vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

 

 

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia Centro informacinės sistemos aptarnavimo paslaugų techninę specifikaciją. Ši specifikacija paskelbta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsiliepimų teikimo terminas iki 2016-07-05 10 val.

Specifikacija_1

Centras skelbia Vietos nustatymo duomenų priėmimo sąsajos techninę specifikaciją. Ši specifikacija paskelbta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsiliepimų teikimo trminas iki 2016-07-05 10 val.

Specifikacija_2 

Centras skelbia informacinės sistemos serverinės techninės įrangos techninę specifikaciją. Ši specifikacija paskelbta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsiliepimų teikimo trminas iki 2016-07-26 10 val.

 

Specifikacija_3 

 

Centras skelbia Gelbėjimo pajėgų Apskaitos modulio techninę specifikaciją. Ši specifikacija paskelbta ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsiliepimų teikimo trminas iki 2016-10-04 10 val.

Specifikacija_4

 

2016 metais sudarytos sutartys

 

Pirkimo objektas

Pirkimo tikslas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties sudarymo data

Tiekėjo pavadinimas

Įprastinio trans-porto priemonių valdytojų civili-nės atsakomybės privalomojo drau-dimo paslaugų pirkimas 2016 metais

Transporto prie-monių valdytojų civilinės atsako-mybės privalo-masis draudimas

 

50,00 

2016-01-27

 

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje

Transporto priem-onių draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsiti-kimų (KASKO) paslaugų pirkimas

Transporto prie-monių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (KASKO)

61,25 

2016-01-27

 

AB „Lietuvos draudimas“

Stacionarių kom-piuterių nuoma

Stacionarių kom-piuterių nuoma

3484,80

2016-03-01

UAB „Baltijos kompiuterių centras“

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos Vietos nustatymo duomenų priėmimo sąsajos pirkimas 

Informacinės sistemos Vietos nustatymo duomenų priėmimo sąsajos įsigijimas 

135.991,90

2016-09-01

UAB "Innoseven Technologies"

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos serverinės techninės įrangos pirkimas

Serverinės techninė įranga reikalinga Kalipėdos regioniniam padaliniui

129.833,00

2016-09-27

UAB „BGM“

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos aptarnavimo paslaugos

Informacinės sistemos aptarnavimo paslaugų teikimas

1.035.276,00 

2016-11-04

 

UAB „Innoforce“

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos Gelbėjimo pajėgų apskaitos modulio pirkimas

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos Gelbėjimo pajėgų apskaitos modulis

99.000,00

2016-11-25

UAB „Innoforce“


2016 M. PLANUOJAMI PIRKIMAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1.

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos sąsaja su Policijos registruojamų įvykių registru ir vieninga pajėgų valdymo sistema

Prekės

Mažos vertės pirkimas

58.000,0

48219100-7

Iki 2016-12-31

2.

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos serverinės įranga

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

100.000,0

488200000-2

Iki 2016-12-31

3

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos pagalbos pajėgų administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykimų apskaitos modulio sukūrimas

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

80.000,0

48900000-7

Iki 2017-12-31

5

Valymo paslaugos

Paslaugų paketas

Mažos vertės pirkimas, atlieka-mas pagal VPĮ 91 str.

16.000

90919200-4

Trukmė 12 mėnesių

8.

Pastato priežiūros paslaugos

Pastato prie-žiūros paslau-gų paketas

Mažos vertės pirkimas

6.240,0

50700000-2

Trukmė 12 mėnesių

 

 

PLANO PATIKSLINIMAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

Medikamentai

Prekės

Mažos vertės pirkimai

200,00

33600000-6

 

I ir III ketvirčiai

2

Automobilio priežiūros ir remonto paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

200,00

50100000-6

Iki 2016-12-31

3

Personalo mokymo paslaugos

 

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

1.600,00

79632000-3

 

Iki 2016-12-31

4

Spausdintuvų kasečių pildymas

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

800,00

30237310-5

 

Iki 2016-12-31

5

Kanceliarinės prekės

Prekės

Mažos vertės pirkimai

2.000,00

30192000-1

Iki 2016-12-31

6

Buitinės prekės

Prekės

Mažos vertės pirkimai

1.300,00

39220000-0, 31500000-1, 31531000-7, 31681000-3, 39700000-9

Iki 2016-12-31

7

Ilgalaikio turto remontas

Paslaugos

Mažos vertės pirkimai

1000,00

50312000-5, 50850000-8,

Iki 2016-12-31

8

Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

600,00

50532300-6,

III ketvirtis

9

Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

600,00

50730000-1

Iki 2016-12-31

10

Žuvų maistas

Prekės

Mažos vertės pirkimas

290,00

15711000-5

Iki 2014-12-31

11

Lifto priežiūros paslaugos

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas

600,00

50750000-7

 

II ketvirtis

12

Baldai

Prekės

Mažos vertės pirkimas

1.000,00

39100000-3

 

I ketvirtis

 

PLANO PATIKSLINIMAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

BPCIS modernizavimo darbai, pritaikant BPCIS priimti pažangius vietos nustatymo duomenis pagal projekto „HELLP 112“ keliamus reikalavimus.

Paslaugų paketas

Mažos vertės pirkimas

50000,00

72200000-7

Iki lapkričio 30 d.

                                                             

 

                                                                          PLANO PATIKSLINIMAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiekis

Pirkimo būdas

Planuojama pirkimo suma Eur su PVM

Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Trukmė

1

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos aptarnavimo paslaugų pirkimas

Paslaugų paketas

Atviras konkursas

1.050.000,0

72250000-2

Nuo 2017-01-01 iki 2019-12-31

2

Vietos nustatymo duomenų priėmimo sąsajos pirkimas

Prekės

Supaprastintas atviras konkursas

130.000,0

48422000-2

Nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31

 

 

2016-02-23 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVPIS) paskelbtas mažos vertės BPCIS sąsajos su PRIR pirkimas

2016-04-07 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVPIS) paskelbtas mažos vertės BPCIS modernizavimo paslaugų pirkimas   

2016 m. mažos vertės pirkimai

 

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-03-15

Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos