Pirkimai 2015 metais

2015 m. įvykdytos sutartys

Pirkimo objektas Pirkimo tikslas Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM Pirkimo sutarties įvykdymo data Tiekėjo pavadinimas
Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas pagalbos iškvietos „eCall“ signalui priimti ir iškoduoti. Projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-007. Techninės įrangos, skirtos pagalbos iškvietos „eCall“ signalui priimti ir iškoduoti, įsigijimas 266.450,20 2015-01-05 UAB “Innoseven Technologies”
Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų pirkimas Laidinio ryšio paslaugų teikimas 1.510,31 2015-03-14 TEO LT, AB
Judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimas Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas 1.650,83 2015-06-30 UAB „Bitė Lietuva“
Duomenų perdavimo judrioju ryšiu paslaugų pirkimas Duomenų perdavimo judrioju ryšiu paslaugų teikimas 695,09 2015-06-30 UAB „Omnitel“

 

2015 metais sudarytos sutartys

Pirkimo objektas Pirkimo tikslas Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM Pirkimo sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas
Duomenų perdavimo judriuoju ryšiu paslaugų teikimas Duomenų perdavimas judriuoju ryšiu 136,00 2015-06-10 UAB „Omnitel“
Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas Judriojo telefono ryšio paslaugos 386,00 2014-06-10 UAB „Omnitel“

 

2015 m. planuojami pirkimai

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis Pirkimo būdas Planuojama pirkimo suma Eur su PVM Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) Trukmė
1. Personalo mokymo paslaugos Paslaugos Mažos vertės pirkimai 2.300,00 79632000-3 Iki 2014-12-31
2. Kanceliarinės prekės Prekės Mažos vertės pirkimai 1.450,00 30192000-1 I ketvirtis
3. Ilgalaikio turto remontas Paslaugos Mažos vertės pirkimai 1.450,00 50312000-5, 50850000-8 Iki 2014-12-31
4. Kondicionieriaus pirkimas Prekės Mažos vertės pirkimas 1.740,00 39717200-3 Iki 2014-12-31
5. Spausdintuvų kasečių pildymas Paslaugos Mažos vertės pirkimas 1.450,00 30237310-5 II ketvirtis
6. Medikamentai Prekės Mažos vertės pirkimas 90,00 33600000-6 I ir II ketvirčiai
7. Fiksuoto ryšio paslaugos Paslaugos Mažos vertės pirkimas 11.820,00 64211000-8 II ketvirtis
8. Geriamas vanduo Paslaugos Mažos vertės pirkimas 1.160,00 41110000-3 I ketvirtis
9. Žuvų maistas Prekės Mažos vertės pirkimas 290,00 15711000-5 Iki 2014-12-31

 

PLANO PATIKSLINIMAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis Pirkimo būdas Planuojama pirkimo suma Eur su PVM Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) Trukmė
1. Prenumeratos paslaugos Dienraščio metinė prenumerata Mažos vertės pirkimai 134,00 79980000-7 II ketvirtis
2. Judriojo ryšio paslaugos Paslaugų paketas Mažos vertės pirkimai 600,00 64212000-5 II ketvirtis

 

PLANO PATIKSLINIMAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis Pirkimo būdas Planuojama pirkimo suma Eur su PVM Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) Trukmė
1. Projekto „Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių aprūpinimas specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus pajėgų valdymo technine ir programine įranga“ viešinimo ir informavimo priemonių ir paslaugų įsigijimas Priemonių ir paslaugų paketas Mažos vertės pirkimas 14 017,0 39294100-0,
79341000-6,
92111250-4
Nuo 2015-05-30 iki 2015-07-30

 

PLANO PATIKSLINIMAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis Pirkimo būdas Planuojama pirkimo suma Eur su PVM Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) Trukmė
1. Benzino iš degalinių pirkimas 2500 litrai per metus Mažos vertės pirkimas 3000,00 per metus 09132000-3 Nuo sutarties pasirašymo 3 metus
2. Navigacinių duomenų nuoma Paslaugų paketas Mažos vertės pirkimas 60000,00 per tris metus 72319000-4 Nuo sutarties pasirašymo 3 metus

 

PLANO PATIKSLINIMAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis Pirkimo būdas Planuojama pirkimo suma Eur su PVM Pirkimo kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) Trukmė
1. Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos duomenų perdavimo modulio konfigūravimo paslaugų pirkimas Paslaugų paketas Mažos vertės pirkimas 25000,00 72212982-6 Iki 2015-09-15

 

2015 m. mažos vertės pirkimai


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-06-25

Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos