Veiklos sritys

Bendrasis pagalbos centras (BPC) pradėjo veikti nuo 2003 m. spalio 2 d. ir yra vidaus reikalų statutinė įstaiga.

Pagrindinis BPC uždavinys – administruoti pagalbos skambučius bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 (numeris 112), kuris yra skirtas informuoti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms ar nematerialioms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti (išsikviesti) atitinkamas pagalbos tarnybas.

 

BPC pagrindinės funkcijos:

  • atsakyti į pagalbos skambučius numeriu 112;
  • priimti pagalbos prašymus, juos įvertinti, nustatyti, kurių pagalbos tarnybų (policijos, ugniagesių gelbėtojų ar greitosios medicinos pagalbos tarnybos) pagalbą reikia suteikti nelaimės vietoje;
  • esant būtinybei teikti skambinančiajam pagalbą (patarimus, paaiškinimus, nurodymus ir pan.) iki pagalbos tarnybų atvykimo į nelaimės vietą;
  • apie pagalbos poreikį nelaimės vietoje informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas, t. y. parengti ir išsiųsti šioms tarnyboms pranešimus apie pagalbos poreikį ;
  • informuoti visuomenę apie numerį 112, jo paskirtį ir įvedimo naudą, su juo susijusius ypatumus ir būsimus pokyčius, teikti paaiškinimus, kaip ir kokiais atvejais reikia skambinti šiuo numeriu ir kada juo skambinti nereikėtų.

 

BPC veiklos principai:

  • nenutrūkstamas paslaugų teikimas – BPC veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;
  • operatyvumas – į pagalbos prašymus BPC reaguoja greitai ir tiksliai;
  • profesionalumas – BPC dirba specialią mokymo programą išklausę ir tinkamą kvalifikaciją įgiję BPC pareigūnai.

 

 

Daugiau apie tai, KAIP VEIKIA BENDROSIOS PAGALBOS SISTEMA

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-06-09