Struktūra

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO STRUKTŪRA

bpc-struktura_2017

 

Organizacinis skyrius

Rengia BPC veiklos planus, rengia teisės aktų BPC veiklos klausimais projektus, organizuoja BPC personalo valdymą, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis, rengia ir  joms teikia informaciją apie BPC veiklą, tvarko BPC bendrųjų bei įslaptintų dokumentų raštvedybą, vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybių struktūromis, aptarnauja piliečius ir kitus asmenis, vykdo BPC materialinį-techninį aprūpinimą.

Vilniaus, Alytaus, Klaipėdos skyriai

Teritoriniai skyriai atsako į pagalbos skambučius bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir reaguoja į gautus pagalbos prašymus (priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, esant galimybei teikia pagalbą telefonu, parengia pranešimus apie pagalbos poreikį rengimą juos perduoda atitinkamoms pagalbos tarnyboms, užtikrina tolesnį turimos informacijos teikimą šioms tarnyboms), užtikrina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų saugą darbe reglamentuojančių norminių aktų vykdymą.

Vilniaus skyrius administruoja pagalbos skambučius numeriais 01, 101, 011, 112, 02, 102, 022 – Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono, Utenos rajono, Zarasų rajono, Molėtų rajono, Elektrėnų, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Visagino, Ukmergės rajono, Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono, nuo 2014-06-18 – Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono savivaldybėse, nuo 2015-07-28 – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Marijampolės,  Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono savivaldybėse bei valdo priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Vilniaus ir Utenos apskrityse. 

Alytaus skyrius valdo priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Kauno, Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

Klaipėdos skyrius administruoja pagalbos skambučius numeriais 01, 101, 011, 112, 02, 102, 022 – Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Telšių rajono, Tauragės rajono, Mažeikių rajono, Šilalės rajono, Rietavo, Pagėgių, Plungės rajono, Neringos, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono, Jurbarko rajono, Šilutės rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Radviliškio rajono, nuo 2014-06-02 ir Kauno miesto, Kauno rajono, Birštono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių teritorijose bei valdo priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Parengties ir kokybės kontrolės skyrius

Atlieka BPC teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, organizuoja darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdo teistumo ir drausmės pažeidimų prevenciją, kaupia ir vertina informaciją apie BPC darbuotojams kylančias rizikas dėl galimo neteisėto poveikio, atlieka tarnybinius patikrinimus.

Informacinių technologijų skyrius

Užtikrina BPC informacinės sistemos veikimą, organizuoja BPC naudojamų duomenų bazių, duomenų ir balso perdavimo tinklų apsaugą ir priežiūrą, vysto ir tobulina BPC naudojamų informacinių ir ryšių technologijų sistemų funkcionalumą.

Bendrojo pagalbos centro buhalterinę apskaitą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. centralizuotai tvarko Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyrius.

 

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-01-02

PrintFriendly and PDF