Komisijos ir darbo grupės

Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) ir pagalbos tarnybų sąveikos reikalų koordinavimo komisija, sudaryta 2009 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 1V-264/V-473, kurios uždavinys – nagrinėti BPC ir pagalbos tarnybų (policijos, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir greitosios medicinos pagalbos) sąveikos ir jai įtakos turinčius klausimus, teikti siūlymus LR Vidaus reikalų ministrui ir LR Sveikatos apsaugos ministrui dėl šių klausimų sprendimo.

Komisijos sudėtis:

Artūras Norkevičius

-

vidaus reikalų viceministras (Komisijos pirmininkas);

Laimutė Vaidelienė

-

sveikatos apsaugos viceministrė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Inesa Petkevičiūtė

-

BPC Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Edita Bishop

-

Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos direktoriaus pavaduotoja;

Vytautas Gailius

-

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius;

Audrius Čiuplys

-

BPC viršininkas;

Vygandas Kurkulis

-

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas;

Vladas Mireckas

-

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas;

Mindaugas Puskunigis

-

Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdybos Operatyvaus valdymo ir apsaugos skyriaus viršininkas;

Liutauras Šinkūnas

-

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas;

Nerijus Mikelionis

-

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius;

Darius Vasaris

-

VRM Viešojo saugumo politikos departamento Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas;

Eugenijus Norkūnas

-

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Telekomunikacinio tinklo administravimo skyriaus vedėjas;

Ilona Šakienė

-

Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-04-21