Komisijos ir darbo grupės

Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) ir pagalbos tarnybų sąveikos reikalų koordinavimo komisija, sudaryta 2009 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 1V-264/V-473, kurios uždavinys – nagrinėti BPC ir pagalbos tarnybų (policijos, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir greitosios medicinos pagalbos) sąveikos ir jai įtakos turinčius klausimus, teikti siūlymus LR Vidaus reikalų ministrui ir LR Sveikatos apsaugos ministrui dėl šių klausimų sprendimo.

Komisijos sudėtis:

Artūras Norkevičius

vidaus reikalų viceministras (Komisijos pirmininkas);

Laimutė Vaidelienė

sveikatos apsaugos viceministrė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Inesa Petkevičiūtė

BPC Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Edita Bishop

Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos direktoriaus pavaduotoja;

Vytautas Gailius

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius;

Audrius Čiuplys

BPC viršininkas;

Vygandas Kurkulis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas;

Vladas Mireckas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas;

Mindaugas Puskunigis

Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdybos Operatyvaus valdymo ir apsaugos skyriaus viršininkas;

Liutauras Šinkūnas

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas;

Nerijus Mikelionis

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius;

Darius Vasaris

VRM Viešojo saugumo politikos departamento Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas;

Eugenijus Norkūnas

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Telekomunikacinio tinklo administravimo skyriaus vedėjas;

Ilona Šakienė

Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-04-21