Pokalbių įrašų ir kitos informacijos teikimas

INFORMACIJOS APIE BENDROJO PAGALBOS CENTRO ADMINISTRUOJAMUS PAGALBOS SKAMBUČIUS (PAGALBOS SKAMBUČIŲ GARSO ĮRAŠŲ) TEIKIMAS

Bendrajame pagalbos centre (toliau – BPC) visi pagalbos skambučiai automatiškai įrašomi į BPC informacinę sistemą. Pagalbos skambučių duomenys BPC informacinėje sistemoje saugomi vienerius metus, praėjus šiam terminui, duomenys yra sunaikinami. BPC pagalbos skambučių duomenis privatiems asmenims teikia vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Asmuo turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.

Privati informacija apie save asmeniui pateikiama nustatyta tvarka pateikus raštišką prašymą BPC ir įstatymais nustatyta tvarka patvirtinus asmens tapatybę. Kai prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Informacija asmeniui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Bendrajame pagalbos centre dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, BPC viršininkas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti prašymą pateikusiam asmeniui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Siekdamas gauti informaciją apie savo skambučius  BPC administruojamais pagalbos numeriais, asmuo savo prašyme turi nurodyti, kokią informaciją apie savo skambučius pageidauja gauti, datą (jei negali nurodyti datos – laikotarpį), kada skambino  ir telefono numerį (-ius), iš kurio (-ių) skambino. Asmuo taip pat turi įrodyti, kad yra teisėtas telefono numerio (-ių), iš kurio (-ių)  skambino, naudotojas. Šiuo atveju asmuo turi pateikti sutarties su ryšio paslaugų teikėju kopiją. Norėdamas gauti pagalbos skambučių garso įrašus – skaitmeninę laikmeną.

Jeigu asmuo naudojasi juridinio asmens telefono numeriu, norėdamas gauti informaciją apie savo skambučius BPC administruojamais pagalbos numeriais, jis turi pateikti įmonės sutarties su ryšio paslaugų teikėju kopiją ir įmonės sutikimą gauti prašomą informaciją. 

Tuo atveju, jeigu asmuo naudojasi išankstinio mokėjimo ryšio paslaugomis (Pildyk, Ežys, Labas ir pan.), jis kartu su prašymu turi pateikti pažymą iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus, kuris patvirtintų, kad konkrečiam numeriui taikoma išankstinio apmokėjimo paslauga ir, kad konkrečiu laikotarpiu asmuo naudojosi šiuo numeriu.

Advokatams ar teisėtiems asmens atstovams informacija apie BPC administruojamus pagalbos skambučius (pagalbos skambučių garso įrašai) teikiama tik tuo atveju, kai jie atstovauja konkretų asmenį. Šiuo atveju atstovas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta kokį veiksmą arba veiksmus gali atlikti atstovas atstovaujamojo vardu ir dokumentą patvirtinantį, kad jo atstovaujamas asmuo yra prašyme nurodyto telefono numerio (-ių) teisėtas naudotojas (pvz., abonento ir mobiliojo ryšio operatoriaus viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį). Norėdamas gauti pagalbos skambučių garso įrašus – skaitmeninę laikmeną.

Dėl informacijos apie BPC administruojamus pagalbos skambučius (pagalbos skambučių garso įrašų) teikimo reikia kreiptis į šiuos BPC padalinius:

  • dėl pokalbių įrašų arba kitos informacijos apie pagalbos skambučius Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono, Utenos rajono, Zarasų rajono, Molėtų rajono, Elektrėnų, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Visagino, Ukmergės rajono, Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, lytaus miesto, Alytaus rajono, Kazlų rūdos, Kalvarijos, Marijampolės, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono savivaldybėse – į BPC Vilniaus skyrių, Petro Vileišio g. 20A, LT-10302 Vilnius, viršininkas Jelena Montvilienė, tel. (8 5) 239 1907, el. p. bpc.vilnius@112.lt;
  • dėl pokalbių įrašų arba kitos informacijos apie pagalbos skambučius Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Telšių rajono, Tauragės rajono, Mažeikių rajono, Šilalės rajono, Rietavo, Pagėgių, Plungės rajono, Neringos, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono, Jurbarko rajono, Šilutės rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Radviliškio rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Birštono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių teritorijose – į BPC Klaipėdos skyrių, Mainų g. 8, LT-94101 Klaipėda, viršininkas Nerijus Žudys, tel. (8 46) 43 3302, el. p. bpc.klaipeda@112.lt.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-05-22