Bendrojo pagalbos centro pareigūnams suteikti aukštesni vidaus tarnybos laipsniai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimams, daugeliui Bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnų suteikti aukštesni vidaus tarnybos laipsniai.

Naujos redakcijos Statute yra įtvirtinta nuostata, kad pareigūnams suteikiami laipsniai turi atitikti jų einamas pareigas. Kadangi jaunesniųjų specialistų, kurie priskiriami 13 pareigybių grupei, pareigas atitinka vyresniojo puskarininkio laipsnis, visiems BPC pirminės grandies pareigūnams, kurie turėjo žemesnius – grandinio, jaunesniojo puskarininkio ar puskarininkio – laipsnius, per vieną mėnesį nuo Statuto pakeitimų įsigaliojimo turėjo būti suteiktas jų einamas pareigas atitinkantis laipsnis. Aukštesni laipsniai pagal jų užimamas pareigas priklausė ir kai kuriems vidurinės bei aukštesniosios grandies pareigūnams.

Todėl, vadovaujantis naujos redakcijos Statutu, 112 pareigūnų suteiktas vyresniojo puskarininkio, 3 – leitenanto, 6 – vyresniojo leitenanto, 2 – kapitono, 1 – majoro ir 1 – pulkininko leitenanto laipsniai.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, BPC turėjo 307 darbuotojus, iš jų 225 – vidaus tarnybos pareigūnai.

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos