Bendrojo pagalbos centro įkūrimo šešioliktosios metinės

2019 m. spalio 2 d. suėjo Bendrojo pagalbos centro (BPC) įkūrimo 16-osios metinės.

Sveikindamas šia proga visus darbuotojus, BPC viršininkas Audrius Čiuplys dėkojo jiems už išgirstą pagalbos šauksmą, skubiai aliarmuotas pajėgas, kuriamą pasitikėjimą įstaiga. „Linkiu visiems Jums ištvermės ir kantrybės, pasitikėjimo savimi ir kolegomis, profesinės sėkmės ir tobulėjimo. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, dirbdamas kartu su Jumis“, – sakoma A. Čiuplio pasirašytame sveikinime.

Du BPC darbuotojai įstaigos įkūrimo metinių proga sulaukė ypatingų dovanų. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą BPC Vilniaus skyriaus jaunesnioji specialistė vidaus tarnybos vyresnioji puskarininkė Ramunė Jurėnienė buvo apdovanota Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“, o BPC Vilniaus skyriaus jaunesnysis specialistas vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis Tomas Kirdeika – Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“.

BPC buvo įsteigtas 2003 m., įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas dėl bendrojo Europos skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įdiegimo valstybėse narėse. Skambučių administravimas pradėtas nuo 2004 m. rudens, nes iš pradžių reikėjo priimti ir apmokyti darbuotojus. 2004–2008 m. BPC vykdė savo veiklą tik Vilniaus mieste ir dalyje Vilniaus rajono, vėliau aptarnaujamos teritorijos palaipsniui buvo plečiamos. Nuo 2013 m. liepos mėn. BPC administruoja pagalbos skambučius ir valdo priešgaisrines gelbėjimo pajėgas visoje Lietuvos teritorijoje.

Šiuo metu BPC turi 3 teritorinius skyrius: Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus. Pagalbos skambučiai numeriu 112 priimami ir administruojami Vilniaus ir Klaipėdos skyriuose, o Alytaus skyrius vykdo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, BPC dirbo 326 darbuotojai (iš jų 219 – statutiniai valstybės tarnautojai).

  Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos