Bendrojo pagalbos centro darbuotojams vedami profesionalūs pirmosios medicinos pagalbos suteikimo mokymai

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn., didinant Bendrojo pagalbos centro (BPC) darbuotojų profesines kompetencijas, organizuojami pirmosios medicinos pagalbos suteikimo mokymai, kuriuos veda profesionalūs ir sertifikuoti „Krizių tyrimo centro“ instruktoriai. Iki metų pabaigos turėtų būti apmokyta 240 BPC darbuotojų iš Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus – iš viso net 20 grupių. Rugpjūčio–rugsėjo mėn. mokymus baigė jau 7 grupės.

Dviejų dienų mokymų metu BPC darbuotojai mokomi atlikti kokybišką pradinį gaivinimą, naudoti automatinius išorinius širdies defibriliatorius, suteikti pagalbą užspringusiam, traumą patyrusiam žmogui, atpažinti ir suteikti pirmąją pagalbą insulto, apsinuodijimo, anafilaksijos ir kitų ūmių būklių atveju.

Mokymai vedami naudojant šiuolaikines technologijas: visa mokymo medžiaga iš anksto pateikiama elektroninėje nuotolinio mokymo sistemoje, mokymų metu naudojamos planšetės, gaivinimo manekenai, mokomieji defibriliatoriai. Į grupeles suskirstyti BPC darbuotojai didžiąją mokymų laiko dalį skiria praktinių įgūdžių formavimui: iki automatizmo tobulina pradinio gaivinimo, defibriliacijos, taip pat traumą patyrusio „paciento“ imobilizacijos, kitus nelaimės atvejais būtinus veiksmus.

Tikimasi, kad šiuos mokymus baigę BPC darbuotojai ne tik patys mokės atpažinti gyvybei pavojingus požymius, teikti pirmąją medicinos pagalbą, bet ir gebės suteikti konsultacinę pagalbą telefonu, t. y. mokės patarti skambinančiajam, esančiam šalia mirštančio žmogaus, kaip kokybiškai atlikti pradinį gaivinimą, kaip naudotis automatiniu defibriliatoriumi, kaip elgtis esant šalia traumas patyrusių ar įvairių ūmių būklių ištikto asmens.

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos