Bendrojo pagalbos centro administracijos metinis susirinkimas

2019 m. gruodžio 4 d. įvyko Bendrojo pagalbos centro (BPC) administracijos metinis susirinkimas. BPC viršininkas Audrius Čiuplys, dalyvaujant visiems Organizacinio skyriaus, Informacinių technologijų skyriaus, Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus, Vilniaus skyriaus administracijos darbuotojams bei Klaipėdos ir Alytaus skyrių vadovams, apžvelgė 2019 metų prioritetinius darbus, jų įgyvendinimo eigą, rezultatus ir pristatė 2020 metų perspektyvas, laukiančius pokyčius.

Gruodžio 5 d. BPC vadovybė, teritorinių skyrių vadovai, Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus pareigūnai ir už personalo administravimą atsakingos Organizacinio skyriaus darbuotojos toliau svarstė susirinkimo metu apžvelgtas temas: buvo išklausytos  darbuotojų nuomonės, siūlymai bei plačiau aptarti naujų darbuotojų atrankos, mokymų, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo, skambučių numeriais 03, 033 ir 103 perėmimo ir kiti aktualūs klausimai.

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos