Bendrajame pagalbos centre pristatyta suomių informacinė sistema ERICA

2018 m. spalio 31 d. Bendrajame pagalbos centre (BPC) vyko Suomijos kompanijos „Insta“ kuriamos informacinės sistemos ERICA pristatymas. Minėta informacinė sistema yra skirta skambučių priėmimui Suomijos pagalbos skambučių 112 centre ir operatyviam ugniagesių gelbėtojų, policijos, greitosios medicinos pagalbos bei socialinės tarnybos pajėgų valdymui.

Renginyje dalyvavo BPC pareigūnai, taip pat Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Policijos departamento, Informatikos ir ryšių departamento, Aplinkos apsaugos departamento, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stočių atstovai, atsakingi už tarnybų informacinių sistemų priežiūrą ir operatyvaus pajėgų valdymo organizavimą. BPC viršininkas Audrius Čiuplys, pradėdamas renginį, priminė susirinkusiesiems, kad, įgyvendinant vidaus reikalų ministro, sveikatos apsaugos ministro ir aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymu patvirtinto BPC ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano 10 uždavinį, turi būti parengtas bendros BPC, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos informacinės sistemos programinės įrangos specifikacijos projektas ir todėl visoms suinteresuotoms institucijoms būtų naudinga susipažinti su suomių kompanijos produktu, kuris šiuo metu pradėtas diegti ir naudoti šiaurės Suomijoje.

Suomijos kompanijos atstovai pristatė renginio dalyviams savo kompaniją, pagrindinius reikalavimus programiniam ekstremalių situacijų valdymui ir tokio programinio valdymo sprendimų raidą. Prieš supažindindami su savo sukurta programa, jie sakė, jog pagrindiniai veiksniai, nulėmę naujos programos kūrimą, buvo būtinybė suderinti ir suvienodinti klausimų protokolą, padidinti veiklos efektyvumą ir našumą, pagerinti krizių valdymą šalies mastu, patobulinti automatinį ataskaitų ir statistikos teikimą.

Programos pristatymas vyko demonstruojant jos galimybes ir darbo principus. Kaip teigė „Insta“ atstovai, jų produktas pasižymi kontaktų grupavimu ir paskirstymu operatoriams pagal vaidmenis; suvienodintu incidentų vertinimu ir įrankiais standartinėms darbo procedūroms valdyti; pajėgų paskirstymu, atsižvelgiant į konkrečios vietos ypatybes. Renginio dalyviai galėjo įvertinti jiems pademonstruotą įvykių valdymą pagal kelis skirtingus scenarijus ir užduoti programos kūrėjams rūpimus klausimus.

Tikimasi, kad pristatymo metu įgytos žinios bus naudingos rengiant bendros BPC ir pagalbos tarnybų informacinės sistemos programinės įrangos specifikacijos projektą.

 

                              

 

 Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos